ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

7 เนื้อหาความรู้ทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 21 พฤษภาคม 2022

ชุมชนนักปฏิบัติ
เกร็ดความรู้จากโครงการแลกเปลี่ยนแนวคิดการปรับปรุงกระบวนการด้านการนำองค์กร และบริหารบุคลากร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
Preview Course

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

แก้ไขแล้ว 9 กันยายน 2022

เกร็ดความรู้จากโครงการแลกเปลี่ยนแนวคิดการปรับปรุงกระบวนการด้านการนำองค์กร และบริหารบุคลากร

การพัฒนาองค์กรก็คือการทำให้องค์กรนั้นดีขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิม ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การปฎิบัติงาน ระบบโครงสร้างองค์กร ไปจนถึงทัศนคติในการทำงาน ปัจจุบันการพัฒนาองค์กรกลายเป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในการบริหารตลอดจนขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอย่างเป็นระบบตลอดจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น

  • (0)
  •  แจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่นี้..